Din kurv

Din kurv er tom!

FORTS√ÜT INDK√ėB

Handelsbetingelser

Pecani
N√łrregade 16
6740 Bramming
75 17 47 17
CVR.: 13763798

N√•r du handler p√• Pecani s√• er du selvf√łlgelig d√¶kket af diverse forbrugerlovgivninger, som du kan l√¶se om herunder:

Indholdsfortegnelse : 
Generelt 
Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer 
Priser 
Betaling 
Ejendomsret 
Levering 
Forsinkelse 
Risikoens overgang 
Force majure 
Mangler og reklamation 
Annulering og ændring af ordre 
Fortrydelsesret 
Garanti 
Produktansvar 


§ 1. Generelt 
1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for Pecani’s salg af vare over Internettet til privatkunder. 

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne:

"ALLE ORDRE sendes fragtfrit i hele Danmark med GLS eller post Danmark

Gæder KUN pakker i Danmark"

§ 2. Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer 
2.1 Endelig aftale er f√łrst indg√•et ved kundens modtagelse af skriftlig ordrebekr√¶ftelse fra webshoppen, udtrykkeligt ben√¶vnt s√•ledes, eller faktura.¬†

2.2 Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens m√•l, v√¶gt og s√¶rlige egenskaber i √łvrigt kan indhentes af kunden f√łr varens bestilling. S√•danne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for webshoppen, n√•r disse udtrykkeligt er anf√łrt ordrebekr√¶ftelsen eller fakturaen.¬†

2.3 webshoppen p√•tager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af leverand√łrer. Dette g√¶lder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.¬†

§ 3. Priser 
3.1 Al salg sker til den til enhver tid gældende prisliste der tages dog forbehold for tryk fejl. 

3.2 Den aftalte bruttopris fremgår af kundens ordrebekræftelse eller faktura. 

§ 4. Betaling 
4.1 Betaling sker senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag. 

4.2 Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato. Udskydes levering på grund af kundens forhold, er kunden - medmindre webshoppen skriftligt meddeler kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til webshoppen, som om levering var sket til aftalt tid. 

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er webshoppen berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. 

4.4 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav p√• webshoppen, som ikke er skriftligt anerkendt af webshoppen, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af k√łbesummen p√• grund af modfordringer af nogen art.¬†

4.5 Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. 

4.6 F√łlgende betalingsformer er tilg√¶ngelige p√• webshoppen:¬†
Forudbetaling ved bankoverf√łrsel til kontonummer REGNR-KONTONR, dog ikke for privatpersoner.¬†
Efterkravsforsendelse 
Dankort, VISA/Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, VISA, JCB, American Express og MasterCard SecureCode
4.7 Hvis kunden v√¶lger at betale vha. Dankort, VISA/Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, VISA, JCB, American Express eller MasterCard SecureCode, bliver pengene f√łrst trukket fra kundens konto n√•r varerne afsendes fra webshoppen.

§ 5. Ejendomsret 
5.1 Den leverede vare forbliver webshoppens¬ī ejendom, indtil hele k√łbesummen med till√¶g af p√•l√łbne omkostninger og alle √łvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af kunden.¬†

§ 6. Levering 
6.1 Levering sker ved overgivelse til den f√łrste transport√łr med henblik p√• varens videresendelse til kunden eller, hvor kunden selv skal afhente varen, da n√•r varen stilles til r√•dighed for kunden p√• webshoppens¬ī forretningssted/lager.¬†

6.2 Webshoppen påbegynder levering på det tidspunkt, som angives i ordrebekræftelsen eller på fakturaen, medmindre andet er aftalt. 

6.3 M√•tte webshoppen af kommercielle, tekniske eller af andre √•rsager herunder p√• grund af forsinkelse med tilvejebringelse af ydelser fra andre operat√łrer, sk√łnne det n√łdvendigt, er webshoppen dog berettiget til at udskyde leveringsdatoen.¬†

6.4 Hvis der er truffet aftale om levering på kundens adresse, stilles varen til kundens disposition for aflæsning. 

6.5 Udgifter ved eventuel ventetid for afl√¶sning p√• kundens adresse eller andet af kunden anvist leveringssted p√•hviler kunden, ligesom kunden m√• d√¶kke omkostninger som f√łlger af, at kundens forhold medf√łrer, at kunden ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid.¬†

§ 7. Forsinkelse 
7.1 Skyldes forsinkelser ved levering, at webshoppen er i en situation som angivet i ¬ß 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal v√¶re berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, n√•r hindringen har varet i mere end 30 dage. N√¶rv√¶rende bestemmelse finder anvendelse, uanset om √•rsagen til forsinkelsen indtr√¶ffer f√łr eller efter udl√łb af den aftalte leveringstid.¬†

7.2 Webshoppen skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele kunden ændringer i leveringstiden. 

7.3 Webshoppen er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, f√łlgetab, avancetab o.l., som m√•tte indtr√¶de som f√łlge af forsinkelse. Et evt. erstatningskrav mod webshoppen kan ikke overstige 1.000,- DKK pr. skadestilf√¶lde.¬†

§ 8. Risikoens overgang 
8.1 Risikoen for den k√łbte vare overg√•r til kunden, n√•r varen af webshoppen leverand√łr er overgivet til forsendelse, eller n√•r varen er stillet til r√•dighed for kunden p√• webshoppens¬ī forretningssted/lager.¬†

8.2 I tilfælde af at webshoppen ikke er i stand til at levere på grund af kundens forhold, overgår risikoen for varen tillige til kunden, når underretning om det nævnte forhold er tilgået webshoppen og varen er sat til kundens disposition. 

§ 9. Force majeure 
9.1 Webshoppen h√¶fter ikke for manglende opfyldelse af webshoppens¬ī forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, opt√łjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller d√•rlige vejrforhold, brand, mangel p√• arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen √•rsag i √łvrigt som ligger udenfor webshoppen kontrol og, som er egnet til at hindre webshoppen i opfyldelsen.¬†

9.2 Ovenn√¶vnte force majeure klausul er g√¶ldende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer webshoppen selv eller en af webshoppen valgt underleverand√łr eller transport√łr.¬†

§ 10. Mangler og reklamation 
10.1 Ved levering skal kunden straks - og inden ibrugtagning - foretage en s√•dan kvalitativ og kvantitativ unders√łgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kr√¶ver.¬†

10.2 Hvis kunden vil p√•ber√•be sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal kunden omg√•ende og inden 14 dage give webshoppen skriftlig meddelelse herom samt anf√łre, hvori manglen best√•r.¬†

10.3 Skulle de leverede varer vise sig at v√¶re beh√¶ftet med mangler, for hvilke webshoppen er ansvarlig, p√•tager webshoppen sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsm√¶ssigt afslag i k√łbesummen.¬†

10.4 webshoppen er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, f√łlgetab, avancetab o.l., som m√•tte indtr√¶de som f√łlge af en mangelfuld levering. Et evt. erstatningskrav mod webshoppen kan ikke overstige 1.000,- DKK pr. skadestilf√¶lde.¬†

10.5 Det p√•hviler kunden straks ved modtagelsen, skriftligt at g√łre eventuelle reklamationer vedr√łrende transportskade g√¶ldende overfor transport√łren og s√•fremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 14 dage herefter.¬†

10.6 If√łlge et EU-direktiv har kunden fra og med 1. januar 2002 to √•rs reklamationsret p√• produkter, som k√łbes hos webshoppen.¬†

§ 11. Annullering og ændring af ordre 
11.1 Kundens annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales skriftligt i de enkelte tilfælde. 

11.2 De med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af kunden. 

§ 12. Fortrydelsesret 
12.1 Kunden har altid fortrydelsesret i 30 dage efter modtagelse af varerne. 

12.2 I det omfang kunden returnerer varen som f√łlge af fortrydelsesretten, afholder kunden samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos kunden, indtil webshoppen overfor kunden har bekr√¶ftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand.¬†

12.3 Varer med tilbeh√łr skal tilbageleveres i v√¶sentlig samme stand og m√¶ngde, som de blev leveret. Varerne og tilbeh√łret skal v√¶re ubrugte, i mangelfri stand, i original pr√¶sentabel emballage og smudsfri.¬†

12.4 Webshoppen refunderer kunden den fulde k√łbesum, forudsat fristen for at fortryde er overholdt og forudsat varerne og tilbeh√łret er retureneret i v√¶sentlig samme stand og m√¶ngde.¬†

§ 13. Garanti 
13.1 Webshoppen yder ikke selvst√¶ndig garanti p√• vareleverancer og en i k√łbsaftalen eller p√• anden m√•de tilsagt producentgaranti for en vare er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, s√•ledes at der ikke overfor webshoppen kan rejses krav i henhold til den p√•g√¶ldende garantierkl√¶ring.¬†

13.2 Garantien er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt og brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt. 

§ 14. Produktansvar 
14.1 I det omfang intet andet f√łlger af ufravigelige bestemmelser, g√¶lder f√łlgende vedr√łrende webshoppens¬ī produktansvar:¬†

14.2 Webshoppen er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller fors√łmmelser beg√•et af webshoppen eller andre, som han har ansvaret for.¬†

14.3 Webshoppen er ikke ansvarlig for skade p√• fast ejendom eller l√łs√łre, som m√•tte indtr√¶de, medens det solgte er i kundens besiddelse. Webshoppen er heller ikke ansvarlig for skader p√• produkter, der er fremstillet af kunden, eller p√• produkter, hvori disse indg√•r. I √łvrigt er webshoppen ansvarlig for skader p√• fast ejendom og l√łs√łre p√• samme betingelser som for personskade.¬†

14.4 Webshoppen er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

14.5 I den udstr√¶kning, webshoppen m√•tte blive p√•lagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde webshoppen skadesl√łs i samme omfang, som webshoppen ansvar er begr√¶nset efter de 3 foranst√•ende punkter.¬†

14.6 Disse begrænsninger i webshoppens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 

14.7 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovennævnte punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. 

14.8 Webshoppen er kun selvst√¶ndig erstatningsansvarlig for produktskade, som forvoldes p√• andre ting hvis det dokumenteres, at den indtrufne skade beror p√• defekt i varen, hidr√łrende fra fejl beg√•et af webshoppen. Webshoppen selvst√¶ndige ansvar for skader p√• ting kan aldrig overstige kr. 1.000,00. webshoppen h√¶fter alene for culpa ansvar i 3 √•r efter den dag, skadelidte har f√•et eller burde have f√•et kendskab til skaden og defekten.¬†

14.9 webshoppen og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sags√łge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er blevet rejst mod en af dem p√• grund af en skade, som p√•st√•s for√•rsaget af det solgte.